Redakčné oznámenie č. r1/c197/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z.

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007