Redakčné oznámenie č. r1/c184/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 382/2007 Z. z.

Čiastka 184/2007
Platnosť od 15.09.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 382/2007 Z. z. o vydaní výnosu z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve

V tretej vete majú byť namiesto slov „§ 20“ správne uvedené slová „§ 8“.