Redakčné oznámenie č. r1/c184/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 382/2007 Z. z.

Čiastka 184/2007
Platnosť od 15.09.2007

Pôvodný predpis

15.09.2007