Redakčné oznámenie č. r1/c157/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 325/2007 Z. z.

Čiastka 157/2007
Platnosť od 03.08.2007