Redakčné oznámenie č. r1/c129/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 262/2007 Z. z.

Čiastka 129/2007
Platnosť od 27.06.2007