Zákon č. 667/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.02.2008 do31.12.2012
Zrušený 372/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2008 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

31.12.2007