Oznámenie č. 652/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 552/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.