Nariadenie vlády č. 649/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 630/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 - 31.12.2008