Zákon č. 643/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z., 160/2015 Z. z.)

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2012 - 30.06.2016 404/2011 Z. z.
01.01.2008 - 31.12.2011