Vyhláška č. 626/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

(v znení č. r1/c7/2008 Z. z.)

Čiastka 259/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH