Oznámenie č. 62/2007 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne

Čiastka 39/2007
Platnosť od 10.02.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.