Nariadenie vlády č. 613/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 254/2007
Platnosť od 21.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 602/2008 Z. z.