Zákon č. 608/2007 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008

Čiastka 252/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie