Vyhláška č. 606/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 190/2007 Z. z.

Čiastka 251/2007
Platnosť od 20.12.2007 do31.05.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do31.05.2010
Zrušený 169/2010 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 - 31.05.2010

Pôvodný predpis

20.12.2007