Vyhláška č. 595/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH