Vyhláška č. 588/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budiši

Čiastka 246/2007
Platnosť od 18.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008