Nariadenie vlády č. 578/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 243/2007
Platnosť od 14.12.2007 do30.09.2008
Účinnosť od 15.12.2007 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.2007 - 30.09.2008

Pôvodný predpis

14.12.2007