Zákon č. 577/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c17/2008 Z. z.)

Čiastka 242/2007
Platnosť od 12.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 r1/c17/2008 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.2007