Nariadenie vlády č. 556/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Čiastka 233/2007
Platnosť od 30.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.11.2007