Zákon č. 531/2007 Z. z.Zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

Čiastka 223/2007
Platnosť od 24.11.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie