Nariadenie vlády č. 490/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007

OBSAH