Nariadenie vlády č. 489/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2007

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007
Účinnosť od 31.10.2007

OBSAH