Oznámenie č. 473/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.