Vyhláška č. 465/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007 do31.08.2011
Účinnosť od 20.10.2007 do31.08.2011
Zrušený 269/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.2007 - 31.08.2011