Zákon č. 463/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2007
Platnosť od 13.10.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.11.2007 do31.12.2012
Zrušený 372/2012 Z. z.

OBSAH