Vyhláška č. 439/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007 do31.10.2012
Účinnosť od 01.10.2007 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.

OBSAH