Oznámenie č. 415/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a cestovného ruchu Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 182/2007
Platnosť od 06.09.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. júna 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.