Vyhláška č. 411/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

Čiastka 178/2007
Platnosť od 01.09.2007 do30.11.2010
Účinnosť od 01.09.2007 do30.11.2010
Zrušený 448/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2007 - 30.11.2010

Pôvodný predpis

01.09.2007