Oznámenie č. 405/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe železničného prepojenia Bratislava – Viedeň

Čiastka 175/2007
Platnosť od 31.08.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. júla 2007 v súlade s článkom 5 ods. 1.