Nariadenie vlády č. 396/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z.

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007 do30.04.2010
Účinnosť od 01.09.2007 do30.04.2010
Zrušený 168/2010 Z. z.

OBSAH