Nariadenie vlády č. 394/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH