Opatrenie č. 373/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008

Čiastka 165/2007
Platnosť od 18.08.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie