Vyhláška č. 366/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

Čiastka 161/2007
Platnosť od 15.08.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2007 - 31.08.2008