Vyhláška č. 361/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách

Čiastka 159/2007
Platnosť od 08.08.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 15.08.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2007 - 31.08.2008