Zákon č. 360/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

(v znení č. 138/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 158/2007
Platnosť od 03.08.2007
Účinnosť od 01.01.2011