Oznámenie č. 347/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe

Čiastka 150/2007
Platnosť od 27.07.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 37 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2007 v súlade s článkom 37 ods. 2.