Zákon č. 345/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007 do31.07.2011
Účinnosť od 01.10.2007 do31.07.2011
Zrušený 179/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2007 - 31.07.2011

Pôvodný predpis

26.07.2007