Zákon č. 332/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.02.2010