Opatrenie č. 321/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 267/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2007 - 31.08.2008