Vyhláška č. 320/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.08.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.07.2007