Oznámenie č. 304/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 137/2007
Platnosť od 05.07.2007
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 14. apríla 2005.