Zákon č. 295/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 405/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 134/2007
Platnosť od 29.06.2007
Účinnosť od 26.11.2011