Oznámenie č. 29/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 19/2007
Platnosť od 18.01.2007
Účinnosť od 14.02.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 v súlade s článkom 18 ods. 1 v zmysle oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 67/2003 Z. z.