Zákon č. 254/2007 Z. z.Zákon o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.

(v znení č. 180/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 117/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 01.10.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2013 180/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.10.2007 - 30.09.2013