Zákon č. 25/2007 Z. z.Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 16/2007
Platnosť od 17.01.2007 do31.12.2013
Účinnosť od 01.10.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II bodov 1 až 4 a 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia