Oznámenie č. 249/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách

Čiastka 113/2007
Platnosť od 06.06.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 9 ods. 1 zároveň s nadobudnutím platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti, t. j. 1. mája 2007.