Nariadenie vlády č. 237/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 106/2007
Platnosť od 24.05.2007 do31.12.2007
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2007
Zrušený 613/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2007 - 31.12.2007