Výnos č. 234/2007 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby

Čiastka 104/2007
Platnosť od 19.05.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.06.2007 do30.06.2019
Zrušený 354/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2007 - 30.06.2019