Oznámenie č. 222/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.

Čiastka 100/2007
Platnosť od 05.05.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2007.

Pôvodný predpis

05.05.2007