Zákon č. 217/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

Čiastka 97/2007
Platnosť od 04.05.2007
Účinnosť od 01.06.2007